LABORATORIUM KARIERY

O kim, o czym?

Laboratorium Kariery to innowacyjny inkubator wspierania i rozwijania potencjału studentów i młodych naukowców, w ramach którego jego uczestnicy będą mogli samodzielnie stworzyć swój własny pomysł na karierę zawodową. Głównymi atutami Laboratorium Kariery będą jego nowatorski charakter (stosowanie niestandardowych narzędzi) oraz bezpośredni kontakt uczestników projektu  z różnorodnymi podmiotami rynku pracy. Innowacyjne metody, tworzenie warunków do synergii kreatywności studentów, doktorantów z profesjonalizmem przedstawicieli sektora biznesu i podmiotów ekonomii społecznej przyczyni się do wzmocnienia potencjału młodych naukowców i zmotywuje ich do odkrywania nowych możliwości i rozwijania umiejętności XXI w. Działanie w dużej mierze będzie animować społeczność akademicką z I, II i III sektorem.

Dla kogo?

W projekcie weźmie udział ok 144 studentów i doktorantów śląskich uczelni.

Kiedy?

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2015 do 30 listopada 2015 r.

Kto?

Lider projektu: Fundacja Pracownia Jutr

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu pt. 'Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2015 r.'

Działania projektu:

Działanie I  Opracowanie narzędzia Koncepcyjna Matryca Kariery

Koncepcyjna Matryca Kariery będzie to nowoczesne narzędzie do tworzenia własnego modelu ścieżki zawodowej.  Jej trzon będzie się opierał na analizie umiejętności XXI wieku (wg Future work skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Palo Alto 2011: wnioskowanie, sprawność adaptacyjna, przetwarzanie danych, międzydyscyplinarność, praca w szumie, inteligencja emocjonalna, kompetencje międzykulturowe, kompetencje cyfrowe, myślenie projektowe, współpraca w wirtualu). Innowacyjność matrycy będzie także widoczna w formule jej powstawania. Uczestnicy będą sami ją tworzyć przy wsparciu eksperta (mentoring/coaching). Dzięki temu uzyskamy narzędzia tworzone nie z punktu widzenia specjalisty, ale samego studenta, naukowca, co znacząco wzmocni istotę jego zastosowania. Takie podejście uczy odpowiedzialności za własne wybory i uczy samodzielnego poszukiwania możliwości działania. To nowatorskie podejście. Do tej pory to ekspert/specjalista dokonywał samodzielnie analizy, którą jedynie prezentował swojemu klientowi, który tym samym przyjmował bierną postawę wobec jej tworzenia. Matryca będzie zawierała szereg ścieżek uzupełniających, które pokażą jak pracować nad sobą, aby zwiększyć szanse na otrzymanie zaplanowanej pracy. Matryca będzie wzbogacona także o szereg odpowiednich rekomendacji w zakresie rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych.

Działanie II  Warsztaty dla studentów

W ramach projektu zorganizowany zostanie profesjonalny pakiet szkoleń dla studentów, którzy zainteresowani są kształtowaniem swojej ścieżki kariery zawodowej. Warsztaty będą przeznaczone głównie dla studentów kierunków humanistycznych, którzy znajdują szczególną trudność w zalezieniu odpowiedniej pracy.

Działanie III Konsultacje z ekspertem

Wszyscy uczestnicy projektu będą mieli okazję odbycia indywidualnych i/lub grupowych  konsultacji z odpowiednim ekspertem – przedsiębiorcom lub naukowcem.

Działanie IV Organizacja seminarium 'Staże, praktyki'

Seminarium będzie stanowiło dobrą okazję dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i instytucji oferujących praktyki do nawiązania kontaktu ze studentami. W ramach spotkania dyskutowane będą warunki organizacji wartościowych praktyk, takich które zapewniają rozwój i pewniejszy start na rynku pracy. Omówione zostaną przykłady 'nowoczesnych zawodów'. Studenci poznają także zalety rozwoju naukowej ścieżki kariery.

HARMONORAM WARSZTATÓW - Rekrutacja zakończona

Moduł I. KONCEPCYJNA MATRYCA KARIERY – career coaching

Szkolenie dla osób, które poszukują własnej ścieżki zawodowej lub chcą odkryć i wzmocnić swoje mocne strony. Podczas szkolenia Uczestnicy poznają metody efektywnego planowania kariery i dowiedzą się jak skutecznie motywować się do działania. Szkolenia dla tych, którzy nie boją się  marzyć i realizować swoich dążeń.

Terminy szkoleń: 01.09.2015 r. - 28.10.2015 r.

 

Moduł II. Warsztaty do wyboru

Moja Kariera Naukowa - logika projektowa (tworzenie i realizowanie projektów) 

Szkolenie dla osób, które marzą o karierze naukowca i dla tych, którzy chcą nauczyć się tworzyć i pisać projekty krajowe i międzynarodowe. Zajęcia wyposażą Uczestników w nowe umiejętności poszukiwanie przez polskich pracodawców (praca oparta na metodologii projektowej).  Zajęcia o charakterze praktycznym. Możliwość nawiązania współpracy z organizacją pozarządową.

Terminy szkoleń: 01.09.2015 r. - 28.10.2015 r.

 

MOJA KARIERA BIZNESOWA:

 

Szkolenia dla osób, które chcą prowadzić własną firmę lub organizację pozarządową. Podczas zajęć, Uczestnicy dowiedzą się jakie wyzwania przed nimi stoją oraz poznają technikę tworzenia biznes planu. Zajęcia prowadzone przez praktyków i osoby, które oceniają biznesplany.

Terminy szkoleń: 01.09.2015 r. - 28.10.2015 r.

 

Rekrutacja jest prowadzona  przez Biuro Karier UŚ. Wszystkich studentów oraz doktorantów zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach zapraszamy do kontaktu mailowego: bk@us.edu.pl; telefonicznego: 32 359 20 32  lub 32 359 19 82.

Więcej informacji: http://www.bk.us.edu.pl/laboratorium-kariery-cykl-szkolen

Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich studentów - nie tylko dla studenów Uniwersytetu Śląskiego. Udział w warsztatach jest bezpłatny.  Uczestnicy warsztatów otrzymają darmowe materiały szkoleniowe oraz certyfikaty

 

SCIENCE CAFE - konsultacje indywidualne

Jesteś zafascynowany nauką, ale nie wiesz w jaki sposób możesz ją połączyć ze swoją karierą zawodową? Masz problem żeby ruszyć z miejsca? Nie wiesz czy sprawdzisz się w projekcie naukowym? Jeśli odpowiedziałeś na chociaż jedno z pytań twierdząco, oznacza to, że powinieniś skorzystać z darmowych konsultacji z naukowem. Zapisz się już dziś na coaching indywidualny!

Wszystkich studentów i doktorantów (także spoza Uniwersytetu Śląskiego) zapraszamy na bezpłatną, indywidualną sesję coachingową. Spotkanie z profesjonalnym coachem skoncentrowane będzie na lepszym planowaniu kariery oraz efektywnym wyznaczaniu celów zawodowych i naukowych.

BIZNES CAFE - konsultacje indywidualne

Jeśli masz już swój pomysł na biznes i chciałbyś go skonsultować z ekspertem, zapraszamy do udziału w bezpłatnych konsultacjach. W czasie spotkania będziesz mógł przeanalizować swój pomysł oraz wyznaczyć pierwsze kroki na drodze do jego osiągnięcia. Dodatkowo pokażemy Ci jak można połączyć naukę z biznesem, aby Twoja firma dobrze poradziła sobie w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

 

HARMONORAM KONSULTACJI - Rekrutacja zakończona.

Konsultacje do wyboru: Biznes Cafe oraz Science Cafe

5.10.2015 r.

 • 8:00 - 9:30
 • 9:30 - 11:00
 • 11:00 - 12:30
 • 13:00 - 14:30

 

6.10.2015 r.

 • 11:00 - 12:30
 • 13:00 - 14:30
 • 14:30 - 16:00
 • 16:00 - 17:30
 • 17:30 - 19:00

7.10.2015 r.

 • 8:00 - 9:30
 • 9:30 - 11:00
 • 11:00 - 12:30
 • 13:00 - 14:30
 • 14:30 - 16:00
 • 16:00 - 17:30
 • 17:30 - 19:00

8.10.2015 r.

 • 11:00 - 12:30
 • 13:00 - 14:30
 • 14:30 - 16:00
 • 16:00 - 17:30

9.10.2015 r.

 • 8:00 - 9:30
 • 9:30 - 11:00
 • 11:00 - 12:30
 • 13:00 - 14:30
 • 14:30 - 16:00
 • 16:00 - 17:30
 • 17:30 - 19:00

12.10.2015 r.

 • 8:00 - 9:30
 • 9:30 - 11:00
 • 11:00 - 12:30

13.10.2015 r.

 • 8:00 - 9:30
 • 9:30 - 11:00
 • 11:00 - 12:30
 • 13:00 - 14:30
 • 14:30 - 16:00

14.10.2015 r.

 • 8:00 - 9:30
 • 9:30 - 11:00
 • 11:00 - 12:30
 • 13:00 - 14:30
 • 14:30 - 16:00

Dodatkowo zapraszamy na konsultacje grupowe. Terminy konsultacji - do ustalenia z Biurem Karier UŚ.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.Warto więc zapisać się już dzisiaj. 

Zapisy w Biurze Karier pod numerem telefonu: 32 359 19 82 (wraz z podaniem daty i godziny coachingu).

---

SEMINARIUM 'Laboratorium Praktycznych Praktyk - wybieraj rozsądnie' - Rekrutacja zakończona!

Wszystkich studentów oraz doktorantów zapraszamy do udziału w dwudniowym seminarium 'Laboratorium pracy i praktyk'.

Seminarium zostanie podzielone na dwa panele:

Panel I. Nowelizacja ustawy o szkolenictwie wyższym - 20 października 2015 r.

Tematyka:

1) Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym - ważne zmiany dla studenta;

2) Kariera w organizacjach międzynarodowych - Monika Szynol

Panel II. Praca XXI w. - 23 paźdzernika 2015 r.

Panel II został podzielony na cztery wystąpienia, w których udział wzięli przedsiebiorcy / freelancerzy / pracodawcy. Zaprezentowali oni swoją działalność zawodową oraz podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem biznesu. Interaktywna forma seminarium umożliwiła rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z wykonywaniem określonego zawodu.

Głównym celem seminarium jest umożliwienie studentom bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcami, którzy są jednocześnie pasjonatami i ekspertami w swoich dziedzinach.  Freelancerzy wskazali zalety tej formy działalności. Podkreślili także pułapki, które czyhają na osoby dopiero wkraczające na rynek pracy. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się z ideą społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz zobaczyć przykłady dobrych praktyk w tej dziedzinie. Studenci mogli porozmawiać z firmami oferującymi staże zawodowe i nawiązać współpracę.

Do udziału w II Panelu seminarium zapowiedzieli się już następujacy eksperci:

Michał Daniel,  Cube Interactive – www.icube.pl

Damian Wolny, Agencja Silneo – www.silneo.pl

Paweł Poloczek, Organizacja eventów rycerskich - www.crzs.slask.pl

Katarzyna Andres, blogerka kulinarna - www.fotokulinarnie.pl

Szymon Borowy, Asante – www.asante.pro

Sandra Mikołajczyk, Kopex - www.kopex.com.pl

Ireneusz Tomeczek, Proethica – www.proethica.pl

Michał Kucharski, Cudotwórnia Events- www.cudotwornia.com

Sylwia Kempa, Agencja Kreatywna Spinaczi - www.spinaczi.pl

Dr Beata Master, coach, trener rozwoju osobistego - www.be-master.pl

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - www.aipslask.pl

Monika Szynol, Pracownik Uniwersytetu Śląskiego - panel 'Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym - ważne zmiany dla studenta'.

 ----

LABORATORIUM KARIERY W AKCJI

MOJA kari-ERA

Kariera nie jedno ma imię. Na warsztatach 'Koncepcyjna matryca kariery' odkrywamy przede wszystkim co kryje w sobie nasze imię, nasza osobowość. Innymi słowy, zaczynamy od poznania samego siebie i fundamentalnego pytania 'Kim jestem?'. Przełamujemy schematy, poszerzamy perspektywę widzenia. Wszystko po to, aby spojrzeć na naszą drogę zawodową z większą świadomością, pewnością i odpowiedzialnością. Ćwiczymy i eksperymentujemy. Mówimy i słuchamy. Poznajemy siebie i innych. A wszystko po to, aby z nowym spojrzeniem zabrać się za wypełnienie nowatorskiego narzędzia jakim jest 'Matryca kariery' powstałego w ramach projektu 'Laboratorium kariery'. Stąd już tylko krok, aby otworzyć się na sukces. Powodzenia!

 

 

 

MOJA kari-ERA naukowa

Wiedzieć więcej, doświadczać, poznawać niepoznane…To motywacje, które skłaniają młodych Uczestników warsztatów 'Moja kariera naukowa' w ramach projektu 'Laboratorium kariery', do wniknięcia w świat naukowców, badań i projektów. Podczas warsztatów Uczestnicy poznają możliwości jakie obecnie stwarza nauka w kontekście pracy zawodowej i uczą się o możliwościach pozyskania dofinansowania na realizację swoich wielkich planów. Nasze zajęcia w zdecydowanej jednak części nie opierają się na formule wykładowej, a praktycznej. Ćwiczenia, wykorzystujące metodologię Kolba, pozwalają naszym Uczestnikom odkryć na czym polega praca metodą projektową i jak można ją zastosować w karierze naukowej.

 

 

Moja Kari-ERA biznesowa

Głównym celem warsztatów jest weryfikacja predyspozycji uczestników pod kątem prowadzenia swojego biznesu. Omawiamy wybrane narzędzia marketingu internetowego, które ułatwią znalezienie pierwszych klientów i promocję firmy. W czasie warsztatów dokonujemy ogólnej analizy rynku pracy, pod kątem jego obecnych wymagań w stosunku do pracownika. Studenci dowiedzą się czy warto angażować swój czas w staże i praktyki zawodowe. Ponadto studenci otrzymają odpowiedź na pytanie, czy wolontariat może pomóc w znalezieniu pracy zawodowej i otwarciu własnego biznesu. Warsztaty będą prowadzone przez eksperta z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (w tym łączenie działalności naukowej z biznesem).

 

 

Science cafe

Czy praca naukowca jest satysfakcjonująca? Jak można zaplanować swoją karierę naukową i zawodową? W jaki sposó można komercjalizoawć wyniki pracy naukowej?  Z takimi pytaniami przychodzą na konsultacje Science Cafe studenci Uniwerstyetu Śląskiego. Jeśli i Ty chciałbyś wziąć udział w sesji coachingowej gorąco zapraszamy do udziału. Spotkanie z doktorem UŚ i profesjonalnym coachem zarazem, skoncentrowana będzie na lepszym planowaniu kariery oraz efektywnym wyznaczaniu ścieżki naukowej.

 

 

Biznes cafe

Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Przedsiębiorca prowadzący konsultacje (indywidualne oraz grupowe) w ramach spotkań Biznes Cafe, zdecydowanie zachęcał do zarobiania pieniedzy prowadząc własny (legalny!) biznes.   Podczas grupowych spotkań z przedsiębiorcą studenci mogli skonsultować swoje pomysły, a także zastanowić się nad ich mocnymi i słabymi stronami. Przedsiębiorca wskazywał na najważniejsze aspekty prowadzenia biznesu, takie jak łatwość nawiązania relacji, umiejętność zdobycia i utrzymania klienta, samodyscyplina.

 

 

Szkolenie dla pracowników Biur Karier

28 października 2015 r. przeprowadzone zostało drugie szkolenie dla osób pracujących ze studentami i doktorantami z zakresu wykorzystania nowoczesnego narzędzia diagnozowania i prognozowania swojej ścieżki zawodowej 'Koncepcyjnej matrycy kariery'. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Biur Karier z 8 śląskich uczelni.

Bardzo ważnym elementem szkolenia było zastosowanie metody coachingu. Trenerzy w oparciu o swoje doświadczenia związane z wykorzystaniem coachingu do motywacji młodych ludzi, przekazywali wskazówki w jaki sposób  można zachęcić młodzież do większej aktywności zawodowej oraz do zwiększyć u nich poczucie odpowiedzialności za swoją sytuację zawodową.  

 

Seminarium 'Laboratorium praktycznych praktyk - wybieraj rozsądnie' - 20.10.2015, 23.10.2015

Dwudniowe seminarium pełne pożytecznej wiedzy z zakresu praw jakie przysługują studentom, inspirujących przemówień oraz praktycznych rad dotyczących prowadzenia efektywnego biznesu.

   

 

Dokumenty do pobrania:

1. Koncepcyjna Matryca Kariery

Koncepcyjna Matryca Kariery to narzędzie wspierające kreowanie osobistego modelu ścieżki zawodowej stworzone przez Fundację Pracownia Jutr.  Jej trzon opiera się na analizie umiejętności XXI wieku, do których według  'Future Work Skills 2020' (Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute) zaliczamy: wnioskowanie, sprawność adaptacyjną, przetwarzanie danych, międzydyscyplinarność, pracę w szumie, inteligencję emocjonalną, kompetencje międzykulturowe, kompetencje cyfrowe, myślenie projektowe, współpracę w wirtualu.

Matryca Kariery - pobierz

Ścieżka Kariery - pobierz

2. Raport podsumowujący oczekiwania pracodawców oraz studentów w zakresie organizowania wartościowych praktyk - pobierz

Podczas seminarium 'Praca XXI w.' zostało przeprowadzone badanie studentów na temat ich opinii dot. zrealizowanych praktyk zawodowych, a także preferencji dotyczących 'praktyk idealnych'. Głównym celem badania było zweryfikowanie jakości obecnie oferowanych przez przedsiębiorców praktyk, a także określenie warunków, które wpłyną na lepsze dostosowanie staży zawodowych do oczekiwań studentów.

 

 


Nasi partnerzy

BE-MASTER COACHING
CEDRA
Instytut Wschodnich Inicjatyw
International School for Social and Business Studies
OPC Consulting
Proethica
ŚWSZ w Katowicach
Uniwersytet Śląski
West Lothian College
NEVSEHIRAG