Nasze
jutra

Jutro
dla
biznesu

 • Promowanie idei przedsiębiorczości
 • Promocja idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
 • Kompleksowe opracowanie i wdrażanie strategii CSR
 • Działania na rzecz wykorzystania nauki w sektorze biznesu
 • Tworzenie warunków do współpracy sektora biznesu z sektorem
  edukacji, organizacji pozarządowych, administracji publicznej

Jutro
dla
edukacji

 • Promocja nowoczesnych form edukacji bez względu na wiek
 • Kompleksowa organizacja konferencji, szkoleń i warsztatów
 • Inicjowanie współpracy pomiędzy ośrodkami edukacyjnymi
  i innymi podmiotami
 • Opracowanie atrakcyjnych narzędzi dydaktycznych
  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Jutro
dla
NGO

 • Partnerstwo w realizacji projektów
 • Profesjonalizacja działalności sektora organizacji pozarządowych
 • Organizacja wydarzeń edukacyjnych, promocyjnych oraz informacyjnych
 • Promocja ekonomii społecznej
 • Wzmacnianie postaw aktywności społecznej

Jutro
dla
administracji

 • Działania na rzecz zacieśniania współpracy z sektorem ngo, biznesem oraz edukacją
 • Realizacja działań zleconych,
 • Opracowanie strategii rozwoju gmin,
 • Promocja dobrych praktyk
 • Współpraca w zakresie inicjatyw podejmowanych na rzecz społeczności lokalnych

Jutro
dla
Ciebie

 • Organizacja warsztatów z zakresu rozwoju osobistego
 • Poradnictwo i konsultacje
 • Wspólne projekty szyte na miarę Twoich jutr…
  skontaktuj się z nami!

Nasi partnerzy

BE-MASTER COACHING
CEDRA
Instytut Wschodnich Inicjatyw
International School for Social and Business Studies
OPC Consulting
Proethica
ŚWSZ w Katowicach
Uniwersytet Śląski
West Lothian College
NEVSEHIRAG