Pracując rozwojowo
Rozwijamy aspiracje
Aspirujemy celnie
Celujemy w osiągnięcia
Osiągamy wizje
Wizualizujemy niepowtarzalnie
Nie powtarzamy idei
Idealizujemy aktywność
Aktywność jutr

PRACOWNIA JUTR to przestrzeń, w której kreujemy nowe i śmiałe wizje oraz wdrażamy je w realną rzeczywistość, po to, aby jutro było zdecydowanie bardziej korzystne niż dziś. Jutra to nieszablonowe rozwiązania, które sami obmyślamy i wdrażamy. Pracujemy twórczo i inicjatywnie. Nie powtarzamy schematów. Wysoko cenimy współpracę.

Fundacja 'Pracownia Jutr' jest podmiotem działającym w celu kształtowania świadomych i aktywnych uczestników życia społecznego poprzez wspieranie działań edukacyjnych i rozwojowych wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Promujemy i inicjujemy współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi, sektorem edukacji, administracji publicznej i biznesu. Identyfikujemy potrzeby w naszym lokalnym otoczeniu i pracujemy nad skutecznymi rozwiązaniami. Działamy profesjonalnie i niestandardowo.

Fundacja 'Pracownia Jutr' powstała z pasji do rozwoju, odwagi do sięgania po to, co dotąd nieosiągalne.
Robimy więcej, lepiej i dokładniej.

Założyciele Fundacji to osoby z bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym. Kreatywni eksperci. Posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów europejskich, prowadzeniu szkoleń, zarządzaniu biznesem, badań naukowych oraz animowaniu podmiotów lokalnych. Nawiązana dotychczas współpraca z podmiotami III sektora, biznesem oraz administracją stanowi solidne podstawy działalności Fundacji i stwarza ogromne możliwości kształtowania JUTRA już dziś.

 

Z bezkresów możliwości wydobywamy zasoby energii, kreatywności i pracowitości.

Zużywamy je w procesie tworzenia niestandardowych koncepcji.

Każdy produkt uboczny wzbogaca nasze
doświadczenie.

Każde nasze
działanie ulepsza
Twoje jutra!

Każdy produkt ostateczny jest
naszą wizytówką.


Nasi partnerzy

BE-MASTER COACHING
CEDRA
Instytut Wschodnich Inicjatyw
International School for Social and Business Studies
OPC Consulting
Proethica
ŚWSZ w Katowicach
Uniwersytet Śląski
West Lothian College
NEVSEHIRAG