Laboratorium Kariery

O kim, o czym?

Laboratorium Kariery to innowacyjny inkubator wspierania i rozwijania potencjału studentów
i młodych naukowców, w ramach którego jego uczestnicy będą mogli samodzielnie stworzyć swój własny pomysł na karierę zawodową. Głównymi atutami Laboratorium Kariery będą jego nowatorski charakter (stosowanie niestandardowych narzędzi) oraz bezpośredni kontakt uczestników projektu  z różnorodnymi podmiotami rynku pracy. Innowacyjne metody, tworzenie warunków do synergii kreatywności studentów, doktorantów z profesjonalizmem przedstawicieli sektora biznesu i podmiotów ekonomii społecznej przyczyni się do wzmocnienia potencjału młodych naukowców i zmotywuje ich do odkrywania nowych możliwości i rozwijania umiejętności XXI w. Działanie w dużej mierze będzie animować społeczność akademicką z I, II i III sektorem.

Dla kogo?

W projekcie weźmie udział ok 144 studentów i doktorantów śląskich uczelni.

Kiedy?

Projekt jest realizowany od 1 lipca 2015 do 30 listopada 2015 r.

Kto?

Lider projektu: Fundacja Pracownia Jutr

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu pt. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2015 r.

Działania projektu:

Działanie I  Opracowanie narzędzia Koncepcyjna Matryca Kariery

Koncepcyjna Matryca Kariery będzie to nowoczesne narzędzie do tworzenia własnego modelu ścieżki zawodowej.  Jej trzon będzie się opierał na analizie umiejętności XXI wieku (wg Future work skills 2020, Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute, Palo Alto 2011: wnioskowanie, sprawność adaptacyjna, przetwarzanie danych, międzydyscyplinarność, praca w szumie, inteligencja emocjonalna, kompetencje międzykulturowe, kompetencje cyfrowe, myślenie projektowe, współpraca w wirtualu). Innowacyjność matrycy będzie także widoczna w formule jej powstawania. Uczestnicy będą sami ją tworzyć przy wsparciu eksperta (mentoring/coaching). Dzięki temu uzyskamy narzędzia tworzone nie z punktu widzenia specjalisty, ale samego studenta, naukowca, co znacząco wzmocni istotę jego zastosowania. Takie podejście uczy odpowiedzialności za własne wybory i uczy samodzielnego poszukiwania możliwości działania. To nowatorskie podejście. Do tej pory to ekspert/specjalista dokonywał samodzielnie analizy, którą jedynie prezentował swojemu klientowi, który tym samym przyjmował bierną postawę wobec jej tworzenia. Matryca będzie zawierała szereg ścieżek uzupełniających, które pokażą jak pracować nad sobą, aby zwiększyć szanse na otrzymanie zaplanowanej pracy. Matryca będzie wzbogacona także o szereg odpowiednich rekomendacji w zakresie rozwijania swoich umiejętności interpersonalnych.

Działanie II  Warsztaty dla studentów

W ramach projektu zorganizowany zostanie profesjonalny pakiet szkoleń dla studentów, którzy zainteresowani są kształtowaniem swojej ścieżki kariery zawodowej. Warsztaty będą przeznaczone głównie dla studentów kierunków humanistycznych, którzy znajdują szczególną trudność w zalezieniu odpowiedniej pracy.

Działanie III Konsultacje z ekspertem

Wszyscy uczestnicy projektu będą mieli okazję odbycia indywidualnych i/lub grupowych  konsultacji z odpowiednim ekspertem – przedsiębiorcom lub naukowcem.

Działanie IV Organizacja seminarium 'Staże, praktyki'

Seminarium będzie stanowiło dobrą okazję dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i instytucji oferujących praktyki do nawiązania kontaktu ze studentami. W ramach spotkania dyskutowane będą warunki organizacji wartościowych praktyk, takich które zapewniają rozwój i pewniejszy start na rynku pracy. Omówione zostaną przykłady 'nowoczesnych zawodów'. Studenci poznają także zalety rozwoju naukowej ścieżki kariery.

 


Our partners

BE-MASTER COACHING
CEDRA
Instytut Wschodnich Inicjatyw
International School for Social and Business Studies
OPC Consulting
Proethica
ŚWSZ w Katowicach
Uniwersytet Śląski
West Lothian College
NEVSEHIRAG