Corporate
Social
Responsibility

Ekonomia
społeczna

Rozwój
osobisty

Projekty
między-narodowe

Edukacja

Animacje
społeczne

Ekonomia Społeczna

Społecznie odpowiedzialni. Ekonomicznie niezależni.

Ekonomia społeczna to sfera gospodarki społecznej, w której działają takie podmioty jak: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, zakłady aktywności zajęciowej, warsztaty terapii zajęciowej. Ich niepodważalną zaletą jest kształtowanie postawy społecznej odpowiedzialności, która umożliwia kreowanie pozytywnych zmian w otoczeniu, angażowanie społeczeństwa w życie środowiska lokalnego, krajowego, a nawet międzynarodowego. Co ważne, podmiotom tym stawia się podobne wymagania i wyzwania, jak prywatnym przedsiębiorstwom: dążenie do poprawy konkurencyjności, wypełnianie nisz rynkowych, zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług. Czym zatem wyróżniają się podmioty ekonomii społecznej? Koniecznością przedkładania celów społecznych nad wynikiem finansowym. Bo zysk nie jedno ma imię!


Nasi partnerzy

BE-MASTER COACHING
CEDRA
Instytut Wschodnich Inicjatyw
International School for Social and Business Studies
OPC Consulting
Proethica
ŚWSZ w Katowicach
Uniwersytet Śląski
West Lothian College
NEVSEHIRAG